Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, chống dịch b...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 28/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư thuộc thôn An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đang tải toàn văn Quyết định này.
Xem chi tiết Quyết định tại đây! ​ QĐ 104.pdf