Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư tổ dân phố số 3, số 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư tổ dân phố số 3, số 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 30/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực dân cư tổ dân phố số 3, số 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
Xem chi tiết Quyết định tại đây!​ QĐ 138.pdf