Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực thuộc Tổ 3, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phòng, chống dị...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực thuộc Tổ 3, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh COVID- 19

Ngày 08/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 32/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực thuộc Tổ 3, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch bệnh COVID- 19.

Xem chi tiết tại đây./.​​