Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn 1, 2, 3 Phú Đa; thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn 1, 2, 3 Phú Đa; thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch Covid- 19

Ngày 16/5/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 36/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn 1, 2, 3 Phú Đa; thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch Covid- 19.

Xem chi tiết tại đây./.