Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo công khai báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Thông báo công khai báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 tỉnh Hà Nam
Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 45/TB-UBND về việc công khai báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết Thông báo số 45/TB-UBND tại đây!​ Thong bao 45 cong khai bao cao tai chinh nha nuoc nam 2020.pdf