Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023
Ngày 07/02/2023, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023 tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 30/TB-HĐXT về danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023.
Xem chi tiết tại đây Thong bao so 30.pdf