Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh với các địa phương ngày 05/7/2022
Xem chi tiết Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại đây! 805 TB VPTU.pdf