Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban C...

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 22/02/2022
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 22/02/2022

Xem chi tiết tại đây!

thong bao ket luan.pdf