Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực ...

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương ngày 05/3/2022
Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương ngày 05/3/2022

Xem chi tiết tại đây!

597.vptu_0001.pdf