Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 350/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chúng vắc xin phòng COVID-19
Xem chi tiết Thông báo số 350/TB-VPCP tại đây 350_TB-VPCP_11112022_4-signed.pdf