Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch phát sóng phim tài liệu “Khát vọng phát triển từ vùng chiêm trũng”

Tin theo lĩnh vực Văn hóa, xã hội  
Thông báo lịch phát sóng phim tài liệu “Khát vọng phát triển từ vùng chiêm trũng”
Hưởng ứng Series phim tài liệu dài kỳ “Khát vọng phát triển” của Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự (Đài Truyền hình Việt Nam) xây dựng bộ phim tài liệu “Khát vọng phát triển từ vùng chiêm trũng”.

Bộ phim khái quát những tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa, con người và thành tựu nổi bật, toàn diện của Hà Nam, nhất là những trăn trở, suy nghĩ, khát vọng phát triển, hội nhập vươn lên của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Hà Nam trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để Hà Nam sớm trở thành tỉnh phát triển khá của đồng bằng Bắc bộ.

Bộ phim sẽ được phát sóng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam từ 20h10 phút đến 20h40 phút ngày 26/8/2022 (tối thứ Sáu).​