Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Nam
Ngày 13/7/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 07/TB-ĐĐBQH về lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Nam.
Chi tiết Thông báo tại đây!​ Thong bao lich tiep dan.pdf