Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực Duy Tiê...

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên - Lý Nhân

Cục Thuế tỉnh Hà Nam vừa ban hành Công văn số 2670/CT-VP về việc đăng tải thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên - Lý Nhân.

Xem chi tiết Công văn, Phụ lục.

​