Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 02 của Ủy ban Thường vụ MTTQ tỉnh Hà Nam về kết quả ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2020