Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đường dây nóng

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Thông báo thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đường dây nóng
Ngày 21/3/2024, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 51/TB-HNA về việc thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, nắm bắt, giải đáp, xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân và các cơ quan,doanh nghiệp liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn, cụ thể:
​1. Số máy cố định (theo giờ hành chính): (0226)3852861
2. Số máy di động: 0904.037.771 hoặc 0982.576.738
3. Email: ttgs_hna@sbv.gov.vnTin liên quan