Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo theo Chương trình EPS lần 1 năm 2024

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo theo Chương trình EPS lần 1 năm 2024
Ngày 18/3/2024, Trung tâm Lao động ngoài nước ban hành thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo theo Chương trình EPS lần 1 năm 2024.