Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết
Ngày 24/10/2023, Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-TA về Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.
Xem chi tiết tại đây 05 2023 QD TA (1).pdf