Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng...

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống kiến trúc khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục
Ngày 29/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 2960/TB-STN&MT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống kiến trúc khu nhà ở phía Tây thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục.
Xem chi tiết Thông báo tại đây Thông báo số 2960.pdf