Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Xem chi tiết tại đây So 5034 TB LĐTBXH.pdf