Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, 02/2022

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Thông báo về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, 02/2022
Ngày 31/12/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 2097/TB-BHXH về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, 02/2022.
Xem chi tiết Thông báo số 2097/TB-BHXH tại đây! CV 2097.pdf