Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam

Đầu mối ƯCSC tỉnh Hà Nam  
Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, Văn phòng UBND tỉnh công khai thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng, cụ thể như sau:

- Đầu mối tiếp nhận:  Bộ phận Thường trực Đội ứng cứu sự cố  an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

- Thư điện tử: ttcntt.tt@hanam.gov.vn

- Điện thoại liên hệ: 0226.3846333


Tin liên quan