Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hút FDI đạt hơn 2,7 tỷ USD

Doanh nghiệp - Hợp tác - Đầu tư Thu hút, xúc tiến đầu tư  
Thu hút FDI đạt hơn 2,7 tỷ USD
2,714 tỷ USD là tổng nguồn vốn đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm cuối tháng 5/2019. Đến nay, tại các khu công nghiệp có 369 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 221 dự án FDI và 148 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 27.597,4 tỷ đồng.
 Thực hiện mạnh mẽ cam kết đầu tư - tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Hà Nam đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Kết quả thu hút đầu tư đã góp phần quan trọng vào việc huy động các nguồn vốn toàn xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Hiện tại, Hà Nam được Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển 08 khu công nghiệp, có tổng diện tích 2.534 ha. Đến nay, đã có 06 khu công nghiệp đi vào hoạt động, 02 khu công nghiệp đang triển khai thực hiện các bước đầu tư xây dựng theo quy định./.
Theo Báo Hà Nam