Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thư kêu gọi tham gia hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Thư kêu gọi tham gia hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 02/6/2021, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam đã có Thư kêu gọi tham gia hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết tại đây.