Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt hơn 2.209 tỷ đồng

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt hơn 2.209 tỷ đồng
Thu cân đối ngân sách Nhà nước tháng 4/2018 ước đạt 485,82 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 409,99 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 75,82 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 2.209,14 tỷ đồng, bằng 33% so với dự toán trung ương giao, 32% so với dự toán địa phương và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2017. Các khoản thu bảo đảm theo tiến độ được giao. Một số lĩnh vực thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán trung ương và dự toán địa phương phấn đấu như: Thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu phí và lệ phí...
Cũng trong 4 tháng, chi cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 2.068 tỷ đồng, bằng 35% so với dự toán trung ương và bằng 33% so với dự toán địa phương./.
Theo Báo Hà Nam