Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu ngân sách nhà nước đạt 2.942 tỷ đồng

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Thu ngân sách nhà nước đạt 2.942 tỷ đồng
2.942 tỷ đồng là tổng số tiền thu ngân sách nhà nước Cục Thuế tỉnh thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2018, đạt 56% dự toán trung ương, 55% dự toán tỉnh giao và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu tiền sử dụng đất 437 tỷ đồng. Có 09 chỉ tiêu ước đạt, vượt tiến độ từ 50% trở lên so với dự toán năm và có 06 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ dự toán (trong đó, chỉ tiêu thu từ hoạt động xổ số kiến thiết thấp nhất, đạt 34% dự toán; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương và thu từ quỹ đất công ích ước đạt 44% dự toán).
Từ đầu năm đến nay, ngành thuế tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu dự toán thu. Đã tiếp tục triển khai và thực hiện việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế; tăng cường xử lý nợ đọng thuế; tập trung đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu vào ngân sách nhà nước./.
Theo Báo Hà Nam