Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.763,3 tỷ đồng

Tin theo lĩnh vực Kinh tế, xã hội  
Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.763,3 tỷ đồng
1.763,3 tỷ đồng là tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước toàn tỉnh ước thực hiện được trong quý I/2018, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 26,6% dự toán Trung ương giao và 25,9% dự toán địa phương phấn đấu. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 1.463 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ và đạt 27,1% kế hoạch năm 2018.
Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; quan tâm đến các doanh nghiệp đăng ký hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất, có sản phẩm trong năm nay; nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng ngân sách, đặc biệt là các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lĩnh vực khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu./.
Theo Báo Hà Nam