Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình h...

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Ngày 19/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.
Xem chi tiết Chỉ thị tại đây CT 10-ttg.signed.pdf