Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid- 19 gắn với bầu cử trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid- 19 gắn với bầu cử trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1223/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Công văn số 1223/UBND-KGVX, Thông báo 198-TB/VPTU​./.