Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9, tháng 10 năm 2021

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9, tháng 10 năm 2021
Ngày 24/8/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2675/BHXH-TCKT về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9, tháng 10 năm 2021.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Hà Nam chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của 02 tháng (tháng 9 và tháng 10 năm 2021) cho người hưởng trên địa bàn tỉnh vào cùng một kỳ chi trả tháng 9/2021.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo để nhân dân, người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được biết, chủ động nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời./.​