Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hi...

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ngày 30/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Nghị quyết này.
Xem chi tiết Nghị quyết số 116/NQ-CP tại đây!  NQ 116.pdf