Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 10/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1193/UBND-KGVX về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các cơ quan thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quán triệt, triển khai thực hiện nhất quán, đồng bộ, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022, Thông báo số 114/TB-VPCP của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Công văn số 13-CV/BCĐ và các văn bản có liên quan, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Theo dõi sát diễn biến dịch Covid-19, dự báo tình hình, tham mưu, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp. Có giải pháp tăng cường năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở; chuẩn bị nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, thuốc điều trị, sinh phẩm... để ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh. Tập trung quản lý rủi ro, giảm nguy cơ chuyển nặng và tử vong, nhất là người cao tuổi (từ 60 trở lên), người có bệnh nền, trẻ em. Bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin cho các đối tượng phải tiêm đảm bảo tiêm chủng khoa học, an toàn, hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, kế hoạch của tỉnh. Trong đó: Phấn đấu hoàn thành tiêm mũi tăng cường, nhắc lại cho người cần tiêm và hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II/2022; dự kiến kế hoạch tiêm mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm khi có hướng dẫn của trung ương.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, không để sót, lọt đối tượng cần hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách; kịp thời có phương án hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng đủ lao động bảo đảm chất lượng cho doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, góp phần đẩy nhanh phục hồi thị trường lao động, bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng lao động.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương: Bố trí, tập huấn nguồn nhân lực, hậu cần phục vụ công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bảo đảm dạy và học trực tiếp an toàn, linh hoạt, hiệu quả; quan tâm hoạt động tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề tâm lý cho trẻ em, nhất là những sang chấn tâm lý do Covid-19.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng, chống dịch phục vụ tổ chức SEA Games lần thứ 31 tại Hà Nam bảo đảm an toàn, hiệu quả, thành công; thúc đẩy phát triển du lịch an toàn, bền vững.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền lợi ích của việc tiêm đầy đủ vắc xin cũng như nguy cơ của việc không tiêm hoặc tiêm không đầy đủ các mũi vắc xin.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả. Kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh và báo cáo, đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền./.