Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Phủ Lý
Ngày 07/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.
Xem chi tiết Quyết định tại đây!​ QĐUB tỉnh thực hiện CT16 tại Phủ Lý.pdf