Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Ngày 09/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 327/UBND-TH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg  ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 175/KH UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; trong đó tập trung triển khai ngay các công việc sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quán triệt và quyết liệt thực hiện đa mục tiêu trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó:

- Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và các chỉ thị, công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, ngay sau Tết phải tích cực triển khai các công việc theo nhiệm vụ để thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2022.

- Khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

- Tập trung rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, còn vướng mắc, bất cập. Tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, người dân để tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2022; người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công do cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư dự án.

- Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội trên địa bàn, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ mồ côi. Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bảo đảm duy trì các dịch vụ trợ giúp xã hội. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông nhất là tại các đầu mối giao thông lớn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa.

- Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030; đồng thời tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Tiếp tục huy động nguồn lực, tổ chức thần tốc tiêm vắc xin, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó tập trung triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Thường xuyên cập nhật diễn biến dịch bệnh và bám sát các chỉ đạo của cấp trên để kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn và triển khai thực hiện các biện pháp y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp trong các hoạt động du lịch, dịch vụ giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và học tập trực tiếp.  

- Đảm bảo nhân lực, thuốc, trang thiết bị khám, chữa bệnh để sẵn sàng đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch và khám chữa bệnh phục vụ Nhân dân; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quản lý chất thải y tế, nhất là chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19, không để phát tán mầm bệnh ra bên ngoài và không gây ô nhiễm môi trường.  

- Rà soát, thực hiện tốt chính sách, chế độ đãi ngộ, kịp thời động viên đội ngũ y, bác sỹ, các lực lượng tuyến đầu, người tình nguyện tham gia phòng, chống dịch; đề xuất tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 để tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ lòng nhiệt huyết của đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu chống dịch, những người đã cống hiến vì sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; rà soát tình hình và kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2021, đề xuất phương án xử lý phù hợp đối với số vốn còn lại chưa được giải ngân.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành gieo cấy lúa Xuân trong khung thời vụ, hoàn thành Kế hoạch Tết trồng cây đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, nhất là bệnh Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm A/H5N6, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, bảo vệ sản xuất. Tiếp tục xây dựng và triển khai các đề án, mô hình có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

5. Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ Tết; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phục hồi chuỗi cung ứng; khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy xuất khẩu; theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các hàng hóa thiết yếu như xăng dầu, vật tư nông nghiệp... để chủ động có phương án đảm bảo cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, gây bất ổn thị trường.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động, đáp ứng đủ lao động cho các doanh nghiệp; kịp thời đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

7. Sở Giao thông Vận tải phối hợp Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm phương tiện vi phạm tải trọng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.  

8. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút nguồn lực xã hội để xử lý, tái chế chất thải, rác thải thay cho chôn lấp; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và thu gom rác thải; triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường đầu Xuân như: Ra quân làm sạch môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ nguồn nước; kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh lại toàn bộ việc cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát, sỏi), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

9. Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là các băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm buôn bán ma túy, hoạt động tín dụng đen, cờ bạc; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm tốc độ; tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh những hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động có các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, nhất là tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư...

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội Xuân đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, kịp thời tham mưu chỉ đạo các hoạt động lễ hội phù hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm.  

11. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về việc chuẩn bị các điều kiện đưa học sinh, sinh viên đi học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong việc dạy học trực tiếp để có biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền và đề xuất nếu vượt quá thẩm quyền.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý tốt quân số nhập ngũ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Lễ giao nhận quân năm 2022 theo quy định, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19.

13. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Hà Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp để quản lý chặt chẽ các nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh, chống thất thu, phấn đấu tăng thu ngân sách; triệt để tiết kiệm chi ngân sách ngay từ khâu phân bổ, nhất là chi thường xuyên, đặc biệt là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; có giải pháp huy động nguồn lực cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với tiến độ triển khai các nhiệm vụ của chương trình, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí.  

14. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những thành tựu, kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực của đất nước, của tỉnh, việc thực hiện “mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, nhà đầu tư, động viên, khích lệ người dân và doanh nghiệp chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; cùng các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính trên địa bàn.

15. Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp, kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo; các Đề án trong Chương trình công tác năm của UBND tỉnh, nhất là các đề án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đề án được giao tại các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022.

UBND tỉnh kêu gọi các Hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng. Yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp luôn sát cánh, đồng hành với người dân và doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, cùng nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu đạt kết quả trên từng lĩnh vực tốt hơn năm 2021./.​