Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch CO...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1089/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết tại đây./.