Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện nội dung liên quan thời gian, địa điểm cách ly F1, quản lý điều trị F0; cách ly y tế Đoàn ngoại giao

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thực hiện nội dung liên quan thời gian, địa điểm cách ly F1, quản lý điều trị F0; cách ly y tế Đoàn ngoại giao
Thực hiện các văn bản của Bộ Y tế: Số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19, số 5446/BYT-MT ngày 08/7/2021 về việc cách ly y tế cho Đoàn ngoại giao, ngày 16/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1784/UBND-KGVX về việc tham mưu, thực hiện nội dung liên quan thời gian, địa điểm cách ly F1, quản lý điều trị F0; cách ly y tế Đoàn ngoại giao.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các Sở, ngành: Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao:
Quán triệt, triển khai thực hiện việc giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh (trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế), tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo. Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Triển khai thực hiện cách ly y tế, các biện pháp phòng, chống dịch đối với các Đoàn ngoại giao (nếu có) theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 5446/BYT-MT ngày 08/7/2021.
2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thực hiện nội dung thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà và quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19 theo đúng quy định, hướng dẫn và phù hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh./.