Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Thông báo kết luận của Hội nghị quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Thực hiện Thông báo kết luận của Hội nghị quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Ngày 31/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 4415/BTTTT-THH về thực hiện Thông báo kết luận của Hội nghị quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Trên cơ sở Thông báo kết luận 1689/TB-BYT ngày 24/10/2021 của Hội nghị quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư giữa Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông với các địa phương và Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Để thực hiện mục tiêu tất cả các điểm tiêm xác thực thông tin định danh cá nhân trước khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với các trường hợp tiêm mới và bắt buộc 100% ngành Y tế dùng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai tiêm, bắt buộc in 100% chứng nhận tiêm chủng từ nền tảng quản lý tiêm chủng, 100% sử dụng số liệu của nền tảng quản lý tiêm chủng thay cho số liệu thống kê thủ công theo cách truyền thống để tránh gặp phải sai sót, vấn đề thiếu dữ liệu, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện tuyên truyền sâu rộng để các địa phương, các cơ sở tiêm và người dân đi tiêm thực hiện nghiêm chủ trương:

Từ ngày 01/11/2021, các cơ sở tiêm yêu cầu người dân khi đi tiêm phải cung cấp thông tin căn cước công dân/mã định danh, nếu tiêm và không nhập đươc dữ liệu tiêm lên nền tảng thì cơ sở tiêm chịu trách nhiệm. Trong đó, số căn cước công dân hoặc mã định danh công dân là trường thông tin bắt buộc phải điền trên nền tảng quản lý tiêm chủng; người dân cài đặt ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử trước khi đi tiêm.

Từ ngày 03/11/2021 đến ngày 10/11/2021: Tuyên truyền rộng rãi để người dân kiểm tra thông tin tiêm của mình trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc Cổng công khai thông tin tiêm chủng. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế, thì người dân thực hiện phản ánh lên Cổng công khai thông tin tiêm chủng để được xử lý. Cùng với đó tuyên truyền tới các Sở Y tế, các phường, xã, các cơ sở tiêm chủng về việc phải thực hiện xử lý phản ánh của người dân chậm nhất sau 48 giờ sau khi nhận được phản ánh. Muộn nhất đến ngày 12/11/2021, các đơn vị có trách nhiệm xử lý xong toàn bộ các phản ánh của người dân cho chiến dịch phản ánh từ ngày 03-10/11/2021./.