Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam họp thường kỳ tháng 11 năm 2020

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam họp thường kỳ tháng 11 năm 2020
Sáng ngày 12/11/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Ông Phạm Sỹ Lợi - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành, HĐND các huyện, thị xã, thành phố...

Trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã triển khai kịp thời các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16,17. Các cấp, các ngành trong tỉnh đang tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2020 theo kế hoạch. Đồng thời Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh cũng đang tập trung chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, trong đó tập trung đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các nội dung có điều kiện giải quyết, những nội dung kéo dài nhiều kỳ họp, chậm giải quyết. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan được phân công chuẩn bị báo cáo, dự thảo tờ trình, nghị quyết hoàn thành sớm dự thảo để các cơ quan có liên quan thẩm tra, thảo luận, cho ý kiến, hoàn thiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ kỳ họp.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2020.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2020, trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép - vừa tập trung phòng, chống dịch Covid -19, vừa khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp tập trung trồng và chăm sóc cây  vụ Đông. Đến hết tháng 10/2020 toàn tỉnh đã trồng được 8.116 ha cây vụ Đông, đạt 77,6% kế hoạch. Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm nhìn chung phát triển tốt. Riêng chăn nuôi lợn vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Tai xanh. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid -19. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 4,8% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 6,6% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Tính đến ngày 27/10/2020, trên địa bàn tỉnh đã thu hút 66 dự án, thực hiện điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư 44 dự án với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn là 737 triệu USD và 18.627,3 tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách cơ bản đáp ứng tiến độ dự toán giao. Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; triển khai kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp, chuẩn bị các điều kiện khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ VI-2020. Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt...

Tại phiên họp, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

DSC_7975.jpg
Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo, đại biểu phát biểu thảo luận tập trung đánh giá việc phối hợp tổ chức kỳ họp; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo tuân thủ pháp luật trên địa bàn…

DSC_7970.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục tập trung nỗ lực chỉ đạo thực hiện tốt các yêu cầu phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh để đạt được kết quả tích cực nhất; khẩn trương hoàn thành có chất lượng các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, đặc biệt là việc chuẩn bị kỹ các nội dung dự thảo nghị quyết kỳ họp; tiếp tục giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc đã kiến nghị nhiều lần nhưng giải quyết chậm…/.