Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 năm 2019

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Thường trực HĐND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 năm 2019
Sáng ngày 08/11/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp còn có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh; đại biểu Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, HĐND các huyện, thành phố...

IMG_0056.jpg
Các đại biểu dự phiên họp

Trong tháng 10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức kỳ họp cuối năm 2019, HĐND tỉnh khóa XVIII; các tổ đại biểu tích cực tham gia hoạt động của HĐND tỉnh; họp tổ đại biểu thảo luận nội dung chương trình kỳ họp cuối năm; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh tại 24 điểm; tiếp tục theo dõi, giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại. Thường trực, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện công tác giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên theo kế hoạch; giải quyết tốt các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp…

Tháng 11/2019, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trọng tâm là nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc trong triển khai để tháo gỡ; tập trung chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp cuối năm 2019, HĐND tỉnh; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân theo hiến pháp, pháp luật ở địa phương…

IMG_0082.jpg
Ông Phạm Tư Lành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, công tác chuẩn bị kỳ họp cuối năm; tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu trao đổi về việc triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và dự kiến một số nội dung trình kỳ họp cuối năm 2019 HĐND tỉnh.

IMG_0088.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu kết luận phiên họp​

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, nhất là việc chuẩn bị kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó: Tập trung hoàn thiện sớm các văn bản trình tại kỳ họp với tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; chuẩn bị, nghiên cứu các nội dung tham luận, chất vấn đảm bảo ngắn gọn, súc tích, trúng vấn đề, rõ trách nhiệm. Các tổ đại biểu thực hiện tốt việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những nội dung bức xúc, cử tri quan tâm, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ kịp thời, đảm bảo mục tiêu phát triển, tăng trưởng, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.../.