Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2021
Sáng ngày 23/02/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2021, triển khai chương trình công tác tháng 02/2021 và thời gian tới; dự kiến thời gian, nội dung công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ông Phạm Sỹ Lợi - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

IMG_2834.jpg
Các đại biểu dự phiên họp

Dự phiên họp còn có ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thị Ngân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; ông Lê Hồng Quân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh...

Tháng 01/2021, Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh hoàn thành tốt các nội dung chương trình công tác đã đề ra. Trong đó, triển khai nghiêm túc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, đại biểu Quốc hội khóa XV cư trú, làm việc tại tỉnh. Tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh; việc triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, chỉ đạo tìm giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó tăng cường phối hợp, đôn đốc UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan cho ý kiến kịp thời, đúng quy định pháp luật và thực tiễn địa phương đối với các đề xuất của UBND tỉnh về những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp…

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến được tổ chức 1/2 ngày (trong buổi sáng ngày 18/3/2021). Nội dung trình bày tại kỳ họp gồm: Tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh về công tác phối hợp hoạt động giữa Mặt trận tổ quốc với HĐND, UBND theo quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ 2016- 2021; xem xét, thảo luận và thông qua các dự thảo tờ trình, nghị quyết.

IMG_2840.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ XVIII

Phiên họp cũng nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ XVIII; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo đề xuất các nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề. Nghe Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

IMG_2845.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến các đại biểu tại phiên họp để đôn đốc tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, nhất là trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có tính chất bức xúc, kéo dài, các việc phát sinh giữa hai kỳ họp. Nắm chắc tình hình nhân dân gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thúc đẩy phát triển chung của tỉnh. Đôc đốc, giám sát thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh; phối hợp tổ chức tốt kỳ họp chuyên đề, việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương, tập trung vào lĩnh vực môi trường, đất đai, khai thác khoáng sản, an sinh xã hội... Đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện lời hứa của thành viên UBND tỉnh đối với ý kiến chất vấn của đại biểu.Về kỳ họp chuyên đề trong tháng 03/2021, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất theo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian đã đề ra; đồng thời thông báo, báo cáo với cấp ủy xin chủ trương những nội dung, vấn đề trình bày tại kỳ họp…./.