Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2022
Sáng ngày 16/6/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 7/2022. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

IMG_0009.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp còn có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo HĐND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND tỉnh…

Trong tháng 5, 6/2022, HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện và tổ chức thành công Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, thông qua 05 nội dung về các nhiệm vụ, yêu cầu kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung hoàn thiện, ban hành các nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp theo quy định; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 24 xã, phường thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để nắm tình hình, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung báo cáo, trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

 IMG_0027.jpg

Ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của của cử tri; tình hình chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

IMG_0011.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy kết luận phiên họp

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự phiên họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy tiếp thu, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu thảo luận tại phiên họp; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm thời gian tới: Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, nhất là việc thực hiện các cơ chế chính sách, kế hoạch đầu tư công; danh mục dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; các dự án trọng điểm của tỉnh; hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng quy trình, quy định của pháp luật để triển khai đầu tư, thi công các dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực chuẩn bị các điều kiện, nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh; trong đó: UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các văn bản trình tại Kỳ họp, nghiên cứu kỹ các nội dung và tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo văn bản đảm bảo chất lượng, phù hợp, đúng quy định; UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan chuyên môn và các địa phương khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau hội nghị tiếp xúc cử tri. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, tập trung chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị có tính chất bức xúc, kéo dài. Tăng cường giám sát, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tập trung vào công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chính sách liên quan đến người dân, doanh nghiệp; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.  Các đại biểu, tổ đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh./.