Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022
Sáng ngày 18/8/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, 8/2022, kết quả công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

IMG_0002.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp còn có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh…

IMG_0035.jpg

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hoàng trình bày báo cáo tại phiên họp

Trong tháng 7, 8/2022, HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện và tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm) của HĐND tỉnh, thông qua 25 nghị quyết về các lĩnh vực theo thẩm quyền, trong đó có một số nội dung quan trọng như: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, nội vụ, lao động thương binh xã hội... Các Ban của HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, cơ bản đáp ứng tiến độ, cung cấp cơ sở quan trọng để các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết nghị các nội dung kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; chủ động nghiên cứu, tích cực thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị về các cơ chế, chính sách, nội dung trình kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo giám sát, nắm tình hình, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường công tác phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế đã ký kết…

IMG_0039.jpg 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức báo cáo kết quả triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của của cử tri; các nội dung trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

 IMG_0020.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy kết luận phiên họp

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự phiên họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy tiếp thu, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu thảo luận; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm thời gian tới: Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, sớm đưa các nghị quyết phát huy hiệu quả nhất là việc thực hiện các cơ chế chính sách, kế hoạch đầu tư công, danh mục dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật để triển khai đầu tư các dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch. Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, dự kiến tổ chức vào ngày 29/8/2022; trong đó: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu rà soát các nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo căn cứ, cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành; các ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thẩm tra kỹ các nội dung và chuẩn bị các văn bản trình tại kỳ họp theo lĩnh vực được phân công; các tổ đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực triển khai nghiên cứu, tham gia ý kiến, xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nội dung thông báo kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp nhận thông qua đường dây nóng; phối hợp giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp kịp thời, đúng quy định. Tăng cường giám sát, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tập trung vào công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chính sách liên quan đến người dân, doanh nghiệp, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 3 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.../.