Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung chuẩn bị cho hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung chuẩn bị cho hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Sáng ngày 14/6/2021, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự (BCS) Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung chuẩn bị cho hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có còn có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã...

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết, chương trình, đề án trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung vào các nội dung phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

BCS Đảng UBND tỉnh cũng trình bày các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

lua.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa phát biểu ý kiến tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với đề xuất của BCS Đảng UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết, chương trình, đề án trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

kl.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy kết luận hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị: Đối với dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, cần làm rõ hơn nhiệm vụ thu, chi, đảm bảo thu, chi ngân sách theo đúng quy định. Đồng thời, làm rõ hơn việc đa dạng hóa các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, bền vững; kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Về các giải pháp, bên cạnh những giải pháp đã đề ra trong dự thảo nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng.

Đối với Dự thảo Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Nghị quyết cần nêu bật được nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhận thức của các cấp, ngành; việc tổ chức thực hiện, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác giải phóng mặt bằng; làm rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời đảm bảo quan điểm công tác giải phóng mặt bằng tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn phát triển; quan tâm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Mục tiêu phấn đấu giải phóng mặt bằng các dự án nhất là dự án trọng điểm trong thời gian sớm nhất./.