Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực Tỉnh ủy nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Thường trực Tỉnh ủy nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX
Chiều ngày 14/6/2021, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chương trình nội dung hội nghị nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự (BCS) Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV chủ trì hội nghị.
IMG_5129.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy chủ trì hội nghị
Dự hội nghị còn có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND​, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành...
IMG_5126.jpg
Ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy -Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX. Theo đó,  kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến tổ chức trong ½ ngày (buổi sáng ngày 02/7/2021). Kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét, thông qua các nội dung: Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; UBND tỉnh báo cáo tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri (tiếp thu chung để báo cáo kỳ họp sau). Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX trình tờ trình về việc ban hành Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ 06 tháng cuối năm 2021; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần các Ban HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định.

Trên tinh thần thảo luận thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX của các đại biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị các cơ quan chức năng căn cứ quy định, quy chế làm việc chủ động, kịp thời tham mưu, thực hiện đầy đủ trình tự, quy trình, thủ tục có liên quan đến nhân sự, nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng thời gian./.