Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ thứ 6 (kỳ ...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh
Chiều ngày 15/3/2022, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục chương trình nội dung hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các ban HĐND tỉnh…

 IMG_0052.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bản tỉnh Hà Nam; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, biện pháp trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022-2025; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dự án chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 50ha bổ sung, điều chỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để thực hiện.

IMG_0048.jpg
​Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy kết luận hội nghị

Trên tinh thần thảo luận thống nhất dự kiến nội dung chương trình trình kỳ họp thứ thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy lưu ý một số nội dung cần chú ý làm rõ như: Đối với việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh cần làm rõ nhóm đối tượng, ưu tiên theo thứ tự, ưu tiên nhóm có sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; tính toán mức hỗ trợ và nguồn kinh phí phù hợp với nguồn lực của tỉnh. Đối với quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh cần rà soát lại trong dự thảo cái nào trong quy định, cái nào đề xuất thêm mới, chú trọng xác định nguồn vốn cho phù hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Đối với các nội dung quan trọng khác, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chức năng căn cứ quy định, quy chế làm việc chủ động, kịp thời tham mưu, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục có liên quan đến các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng thời gian./.​​