Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do Covid-19
Ngày 15/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 336/UBND-KGVX về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do Covid-19.
Chi tiết Công văn s 336/UBND-KGVX​:

Cong van 15-2.JPG