Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do nCoV

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tiếp tục cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do nCoV

Ngày 07/02/2020, Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 261/UBND-KGVX về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do nCoV.

Xem chi tiết tại đây./.