Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng
Chiều ngày 09/9/2021, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục chương trình hội nghị mở rộng thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy.
IMG_0641.jpg
Chủ tọa điều hành hội nghị
Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh…
IMG_0638.jpg
Đại biểu thảo luận tại tổ thảo luận số 1
Sau khi chia tổ thảo luận, chiều ngày 09/9/2021, hội nghị tiếp tục họp, thảo luận các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy. Theo đó,  đa số các đại biểu đều thống nhất với bố cục Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, các đại biểu nêu rõ, quy chế đã bám sát các quy định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thực tiễn của tỉnh. Đại biểu cũng đóng góp ý kiến nhằm làm rõ hơn về một số nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và nguyên tắc, chế độ l​àm việc của BCH Đảng bộ Tỉnh, BTV, Thường trực Tỉnh ủy, mối quan hệ của của BCH, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy với Ban Cán sự  Đảng, Đảng đoàn cấp ủy và Đảng ủy trực thuộc khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025.
IMG_6753.jpg
Đại biểu thảo luận tại tổ thảo luận số 2
Về các Nghị quyết chuyên đề: Đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; các quan điểm, mục tiêu, nêu bật vai trò lãnh đạo đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, sự giám sát của HĐND và vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với từng lĩnh vực trong phần giải pháp thực hiện của các dự thảo nghị quyết...
IMG_6758.jpg
Đại biểu thảo luận tại tổ thảo luận số 3​​
Ngày 10/9/2021, hội nghị tiếp tục làm việc với các nội dun​g quan trọng khác./.