Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh
Thời gian vừa qua, việc triển khai đồng bộ các giải pháp về kiểm soát tải trọng xe đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành của doanh nghiệp vận tải, các chủ xe, lái xe, chủ hàng, tình trạng xe quá tải đã giảm; nhiều chủ xe, lái xe đã tự giác chấp hành quy định về thành thùng của xe chở hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ xe, lái xe cố tình vi phạm quy định về tải trọng xe.

Thực hiện Công văn số 9218/BGTVT-ATGT ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải “về việc tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe", ngày 29 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2618/UBND-GTXD về việc tiếp tục duy trì và tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Ban An toàn giao thông tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh tăng cường lực lượng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe, yêu cầu chủ phương tiện, lái xe che phủ bạt, không để vật liệu rơi vãi,…chú trọng trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, trọng tâm là vào ban đêm; tăng cường kiểm tra các xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có giấy phép lưu hành theo quy định. Tăng cường sử dụng thiết bị ghi hình để ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm, đặc biệt là các xe cơi nới kích thước thành thùng, làm cơ sở để lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe; tổng hợp các xe có kích thước thùng hàng vượt quá quy định gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam để xử lý theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện và cơi nới thành thùng xe trái quy định tại các đầu nguồn hàng (như cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hoá lên xe ô tô…). Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn bằng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe đã được trang cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xếp dỡ hàng hoá, mỏ vật liệu… thực hiện nghiêm cam kết không xếp hàng quá tải trọng cho phép của phương tiện; xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về tải trọng xe.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng phương tiện, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe; chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải về kiểm soát tải trọng xe.

Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

​ 


Tin liên quan