Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh
Ngày 24/5/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 1002/UBND-GTXD về việc tiếp tục duy trì và tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 966/KH-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Văn bản số 2618/UBND-GTXD ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ban An toàn giao thông tỉnh bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt là gắn trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu, từng cá nhân, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tại văn bản này; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Sở Giao thông Vận tải tổ chức ký cam kết và theo dõi việc chấp hành cam kết với các doanh nghiệp vận tải, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kho hàng … chấp hành các quy định về bốc xếp, vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng cho phép. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm tải trọng phương tiện, vi phạm về kích thước thùng xe tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực nhà máy xi măng, kho, bến cảng, bến thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa... để ngăn chặn kịp thời các phương tiện chở hàng quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy. Quản lý chặt chẽ công tác cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa, cấp phù hiệu xe tải; từ chối cấp phù hiệu, không điểm định cho các xe ôtô “cơi nới" kích thước thành thùng xe trái phép; xử lý nghiêm các doanh nghiệp, chủ phương tiện vi phạm “cơi nới" kích thước thành thùng xe, chở quá tải trọng cho phép theo quy định.

Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển, người xếp hàng và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền về kiểm soát tải trọng phương tiện; vận động cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ký cam kết và thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký về việc không xếp hàng vượt quá trọng tải cho phép của phương tiện; nắm bắt thông tin, phản ánh của các cơ quan báo, đài để kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, trọng tâm là vào ban đêm; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có Giấy phép lưu hành tham gia giao thông. Sử dụng thiết bị ghi hình để ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm, đặc biệt là các xe cơi nới kích thước thành thùng xe, làm cơ sở để lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính; tổng hợp các xe có kích thước thùng hàng vượt quá quy định gửi về Trung tâm đăng kiểm để phối hợp xử lý theo quy định. Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra củng cố chứng cứ, tài liệu xử lý nghiêm các hành vi như: Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, tụ tập xe thành từng đoàn gây cản trở, áp lực chống đối lực lượng chức năng, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe quá tải trọng, các hành vi bảo kê, bao che, tiếp tay hoạt động kiểm soát tải trọng xe.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác khoáng sản ký cam kết về xếp hàng lên xe đúng tải trọng cho phép; kiểm tra tải trọng đối với xe ôtô vận chuyển hàng hóa trước khi ra khỏi mỏ; không bốc xếp hàng hóa đối với các phương tiện cơi nới thành thùng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức về trật tự an toàn giao thông, về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển, người xếp hàng và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng (cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa...).  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng xe; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa. Tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, đơn vị bốc, xếp hàng hóa, mỏ vật liệu... thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký về việc không xếp hàng quá tải trọng cho phép của phương tiện./.  ​