Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh
Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3249/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm  2021-2022 trên địa bàn tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Công văn.

Xem chi tiết Công văn số 3249/UBND-KGVX  tại đây!​ CV 3249.pdf